ARRISKU BIOLOGIKOAK

ARRISKU BIOLOGIKOAK

LANEKO ARRISKUen kudeaketarako etengabeko zikloa / ARRISKU BIOLOGIKOAK

2. Arriskuak ezabatzea

sample-image Ebaluatu baino lehenago, ahalegindu behar da aurretik identifikatutako perilak ezabatzen edo arriskuak ahalik eta gehien murrizteko prebentzio-neurriak gauzatzen, izan ere arrisku horiek dira benetako helburuak. Ahaleginduko gara harago joaten eta peril berririk ez sortzen eta, orobat, nahigabeko ondorioei aurrea hartu eta haiek murrizten.

Eragile biologikoak nahita manipulatzen diren jardueretan
Teknikoki posible bada, ez dira erabili behar manipulatu behar dituzten pertsonen segurtasunerako edo osasunerako arriskutsuak diren eragile biologikoak eta eragile horiek, enplegu-baldintzen eta gaur egun dakigunaren arabera, arriskutsuak ez diren edo arrisku txikiagoa duten beste batzuez ordezkatu behar dira.
Nolanahi ere, arriskua ahalik eta gehien murriztu behar da eustea helburu nagusi duten neurriekin (lan-teknikak, babes kolektiboko neurriak, norbera babesteko neurriak, instalazioaren diseinua eta eraikuntza).
Eragile biologikoak nahita manipulatzen ez diren jardueretan

Prozesua, ekipoak edo lan-metodoa ordezkatu edo aldatzeko aukera aztertu behar da, balizko esposizioa ezabatzeko. 

Esposizio-arriskua ahalik eta gehien murriztuko da, laneko jardunbide egokiak eta babes-neurri kolektibo zein banakakoak hartuz. 

Instalazioen eta ekipoen prebentziorako aldian aldiko mantentze-lanak

ARRISKUAK IDENTIFIKATZEA ARRISKUAK EZABATZEA ARRISKUAK EBALUATZEA KONTROLATU BEHARREKO ARRISKUAK LEHENESTEA PROGRAMAZIOA NEURRIAK APLIKATZEA ERAGINKORTASUNA EBALUATZEA

Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua
Landaben industrialdea, E Kalea . 31012 Iruña . Telefonoa: 848 42 34 40 . ssl.ispln@navarra.es . Lege abisua