LANEKO ARRISKUen
kudeaketarako etengabeko zikloa

LANEKO ARRISKUen kudeaketarako etengabeko zikloa

ARRISKU FISIKOAK

Arrisku fisikoetarako etengabeko ziklo honetan arrisku hauek ageri dira:

• Hotsa
• Bibrazioak
• Baldintza termohigrometrikoak
  - Tenperatura
  - Hezetasuna
  - Airearen abiadura
• Argiztapena
• Erradiazio ez ionizatzaileak
  - Erradiazio optikoak (Infragorria, Ikusgai dagoena, Ultrabioleta)
  - Eremu elektromagnetikoak
• Erradiazio ionizatzaileak

Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua
Landaben industrialdea, E Kalea . 31012 Iruña . Telefonoa: 848 42 34 40 . ssl.ispln@navarra.es . Lege abisua