ARRISKU FISIKOAK

ARRISKU FISIKOAK

LANEKO ARRISKUen kudeaketarako etengabeko zikloa / ARRISKU FISIKOAK

4. Arriskuak lehenestea(2)

sample-image Arrisku mota honetatik eratorritako kalteak askotarikoak dira. Arrisku horiek (gorreria, minbiziak, etab.) epe luzean agertzen badira ere, ez zaie lehentasunik ematen haiek konpondu behar direnean eta, orobat, hori da lanpostuetan luze agertzearen arrazoi.

Arriskuak lehenetsiko dira aldagai hauek kontuan izanez:
• Ebaluaturiko arriskuen esposizio-maila (esposizio-denboraren aldagaia ere sartuta dago).
• Esposiziopeko langileen kopurua.
• Kaltearen larritasuna.
Lehentasunak ezartzerakoan, ezin da ahaztu kontuan izan behar direla atal honetan sartutako arrisku fisikoak eta, horiez gainera, arrisku guztiak (baita segurtasunekoak, kimikoak, biologikoak, ergonomikoak eta psikosozialak ere).
(2) Lehenespena arriskuen magnitudearen eta esposiziopeko langileen kopuruaren araberakoa izanen da (PZEren 8. art.). itzuli
(3) CEM. Eremu elektromagnetikoak. itzuli

ARRISKUAK IDENTIFIKATZEA ARRISKUAK EZABATZEA ARRISKUAK EBALUATZEA KONTROLATU BEHARREKO ARRISKUAK LEHENESTEA PROGRAMAZIOA NEURRIAK APLIKATZEA ERAGINKORTASUNA EBALUATZEA

Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua
Landaben industrialdea, E Kalea . 31012 Iruña . Telefonoa: 848 42 34 40 . ssl.ispln@navarra.es . Lege abisua