ARRISKU FISIKOAK

ARRISKU FISIKOAK

LANEKO ARRISKUen kudeaketarako etengabeko zikloa / ARRISKU FISIKOAK

3. Arriskuaren ebaluazioa

sample-image Arriskuak ebaluatzea prozesu bat da, haren zenbaterainokoa zenbatestera bideratua. Horretarako, beharrezkoa den informazioa eskuratu beharko da prebentzio-neurriak hartzearen gainean eta, hala bada, hartu beharreko neurri motaren gainean erabaki egokia hartzeko moduan egoteko(1).

Ebaluazio-metodoak

Hotsa: ebaluatu neurketa bidez

Hotsarekiko esposizio-mailak neurtzean oinarritutako ebaluazioa. Salbuets daitezke ekintza bat sortzen duten beheko esposizio-balioak gainditzen ez dituzten egoerak, kualifikazio egokia duen pertsona batek hala badio (39/1997 Errege Dekretuko VI. kapitulua). )Oro har, merkataritza-jardueretan (dendetan, saltoki handietan, etab.) eta jarduera administratiboetan eguneroko esposizio-maila baliokidea beheko esposizio-mailak baino askoz ere txikiagoa da eta, beraz, haietan ez da oro har beharrezkoa izanen arrisku-ebaluazioak neurketak bere baitan izatea.

Iturriak:

286/2006 Errege Dekretua eta haren gida teknikoa
638 POT: Entzumen-babesen arintze eraginkorraren zenbatespena
950 POT, 951 POT, 952 POT Hotsarekiko esposizioa neurtu eta baloratzeko estrategiak (I, II, III)

Kalkulagailuak:

Hotsarekiko esposizioaren ebaluazioa

Entzumen-babesen arintzea

Bibrazioak:
Metodoak (1311/2005 Errege Dekretua)
• Zenbatespena
• Neurketa

Iturriak:

1311/2005 Errege Dekretua (bibrazio mekanikoak) eta haren gida teknikoa.
• UNE-EN ISO 5349-1, UNE-EN ISO 5349-2
• Bibrazio mekanikoak. Eskuarekin transmititutako bibrazioei gizakiek dien esposizioaren neurketa eta ebaluazioa. 1. eta 2. zatiak.
• UNE-ISO 2631: Bibrazioak eta talka mekanikoak. Gorputz osoaren bibrazioei gizakiek dieten esposizioaren ebaluazioa.
• 839 POT: Dardara mekanikoekiko esposizioa. Arriskuaren ebaluazioa.
9 POT: Bibrazio mekanikoak. Informazio iturriak.
9 POT - 2. zatia Bibrazio mekanikoak. Arriskuen ebaluazioa zenbatespenaren bidez.

• Datu-basea: BASEVIBRA

Kalkulagailua

Baldintza termohigrometrikoak eta argiztapena:

Neurketa bidez ebaluatuko dira.

III. ERANSKINA: Lantokien ingurumen-baldintzak: tenperatura, hezetasuna, airearen abiadura

IV. ERANSKINA. Lantokien argitazpena

Iturriak:

486/1997 ED eta haren gida teknikoa

Estres termikoa
Ebaluatzea neurketa bidez (hala egitea egokia bada dela jarduera-motagatik, dela 486/1997 EDko parametroak ez betetzeagatik).

Beroa:

WBGT indizea kalkulatzea
Gainkarga termiko zenbatetsia

Hotza:
• UNE-EN ISO 15831:2004 (IREQ indizea)
• UNE-ISO 11079: 2009. Ebaluazioa giro hotzetan. Jantzirako eskatutako isolamendua zehaztea
1037 POT Hotzagatiko estresa (II)

Eremu elektromagnetikoak
Ebaluazioa egin daiteke informazio fidagarrian oinarrituz eta, hala ez bada, neurketetan edo kalkuluetan (299/2016 EDko 6. art.).
Neurketa edo kalkulu bidezko esposizioaren ebaluazioa oso konplexua izan ohi da, eta beste iturri batzuetako informazioa, esaterako fabrikatzaileena edo datu-baseena, balego, alde batera utzi behar da.

Ebaluatzeko irizpideak:

299/2016 Errege Dekretua, Langileen osasuna eta segurtasunaren babesaren gainean, eremu elektromagnetikoekiko esposizioarekin zerikusia duten arriskuen aurrean.
• Eremu elektromagnetikoen gaineko 2013/35/EB Zuzentaraua aplikatzeko jardunbide egokien gida ez-lotesleak (ikus identifikazio-atala; loturak erantsi dira).
• Arrisku bereziak dituzten langileak hartzen ditu kontuan (gailu mediko aktiboen inplanteak
–adib., taupada-markagailuak–, inplante pasiboak
–adib., torlojuak, grapak–, gorputzean gailu medikoak daramatzatenak
–hormonak administratzeko kanpoko ponpak–, haurdunak.).
• Jendea hartzeko lantokiak seguruenik ebaluatuta daude, Europako Kontseiluaren gomendioaren arabera. Gomendio horretan adierazten da herritarrak nola dauden eremu elektromagnetikoekiko esposiziopean. (1999/519/EB). Adierazi, kasu hori baldin bada.

Erradiazio optikoak (EO): inkoherenteak eta laserra

Ebaluazioa egin daiteke langile teknikoen iritzi kualifikatutik eta fabrikatzaileek emandako informaziotik abiaturik (486/2010 Gidaren 5. eranskina).

Iturriak:

486/2010 Errege Dekretua eta haren gida teknikoa
• UNE-EN 12254 araua: laser-babeserako pantailen betebeharrak.
• UNE-EN 1598 araua: gortinen, lamen eta pantailen segurtasun-betebeharrak ondoko postuetan.
• UNE-EN 60825-1: laser produktuen segurtasuna. 1. zatia: ekipoen sailkapena eta betebeharrak.
• UNE-EN 62471: lanparen eta lanparak erabiltzen dituzten gailuen segurtasun fotobiologikoa.

Berariazko metodologia:

• Erradiazio inkoherenteen neurketa eta ebaluazioa:

UNE_EN 14255. Zenbatespen bidezko ebaluazio sinplifikatua barne da.

Kalkulagailua 

Erradiazio ionizatzaileak:
Ebaluazioa eginen da enpresako instalazioak, ekipoak eta materiak identifikazio-atalean aipatutako multzoetako bakoitzean identifikatuz eta dokumentazioa betez edo, hala behar bada, behar den baimena eta baimen horrek berekin dakartzan mantentze-lan prebentiboak, seinalizazioak, neurketak eta abar izanez.

Eragile fisiko guztietan ebaluatu behar dira, orobat, babes-maila handiagoa behar duten egoerak (bereziki sentiberak diren langileak, haurdunak eta edoskitze naturalean daudenak, eta adingabeak).

Gogoratu!!

Arriskuen ebaluazioan sartu beharko dira:
• Aldizkako jarduerak (mantentze-lanak, konponketak...).
• Babes-maila handiagoa behar duten egoerak (bereziki sentiberak diren langileak, haurdunak eta edoskitze naturalean daudenak, eta adingabeak).
Ebaluazioa egiteko, kontuan izanen da plantillako langileengandik eta laneko arriskuen prebentzioko ordezkariengandik hartutako informazioa.
Metodo binarioaren bidez egindako ebaluazio orokorra ez da nahikoa.

(1) 39/1997 EDaren 3.1 art.. Hitzez hitzekoa ez den aipamena itzuli

ARRISKUAK IDENTIFIKATZEA ARRISKUAK EZABATZEA ARRISKUAK EBALUATZEA KONTROLATU BEHARREKO ARRISKUAK LEHENESTEA PROGRAMAZIOA NEURRIAK APLIKATZEA ERAGINKORTASUNA EBALUATZEA

Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua
Landaben industrialdea, E Kalea . 31012 Iruña . Telefonoa: 848 42 34 40 . ssl.ispln@navarra.es . Lege abisua