LANEKO ARRISKUen
kudeaketarako etengabeko zikloa

LANEKO ARRISKUen kudeaketarako etengabeko zikloa

ARRISKU PSIKOSOZIALAK

Arrisku psikosozialak haien hautematearen arabera definitzen dira: ezin dira ebaluatu langile bakoitzak berak bizi duenaren berri ematen ez badu, lan-egoera nola sentitzen duen esaten ez badu.

Arrisku hauek bi sail hauetan ezarritakoaren arabera sailkatuko ditugu:
Lanaren antolaketa (Karasek et al.)
• Lan-karga, denboren presioa
• Lanaren gaineko kontrola: gaitasunak aplikatzea, autonomiaren gabezia, parte-hartzerik eza
• Laguntza sozialaren gabezia: hierarkikoa, lankideen artekoa
• Konpentsazioak (Siegrist et al.)
   - Gora jotzeko aukerak
   - Lanaren programazioa
   - Eginkizunen definizioa
   - Zereginak egiteko beharrezkoak diren baliabideak eskura izatea
   - Soldata
   - Egonkortasuna enpleguan...

Pertsonen arteko harremanak
• Indarkeria lanean
   - Jazarpen morala
   - Sexu-jazarpena eta sexuagatiko jazarpena
   - Erasoak (barnekoak eta kanpokoak)
   - Tratu txarra
   - Diskriminazioa arrazoi kulturalengatik, jatorri geografikoko arrazoiengatik, sexuagatik, adinagatik, sexu-aukeragatik...
• Gatazka luzatua

Gogoratu!!
Langileek eta haien ordezkariek parte hartu behar dute edozein arriskuren kudeaketaren zikloko fase bakoitzean. Hartara, parte-hartze hori arrisku psikosozialetan anitzez ere garrantzitsuagoa da arrisku horiek osagai subjektibo, kolektibo edo banakako ordezkaezina dutelako.
Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua
Landaben industrialdea, E Kalea . 31012 Iruña . Telefonoa: 848 42 34 40 . ssl.ispln@navarra.es . Lege abisua