ARRISKU BIOLOGIKOAK

ARRISKU PSIKOSOZIALAK

LANEKO ARRISKUen kudeaketarako etengabeko zikloa / ARRISKU PSIKOSOZIALAK

7. Programazioaren edo planifikazioaren eraginkortasuna ebaluatzea

sample-image

Eraginkortasun-adierazleak biltzea:

• Hasierako egoera eta gaur egun dagoena konparatzea, urteko programa aplikatu ondoren.
• Plantillako langileek arrisku psikosozialen gainean zer uste duten jakitea.
• Absentismoaren bilakaera.

• Egindako jardueren balantzea, aurretik diseinatutakoekin alderaturik.
• Arrisku psikosozialen ebaluazio berri bat egitea egokia denetz erabakitzea, dela enpresa osoan, dela esku-hartze prebentiboa ezartzeari lehentasuna eman nahi zaion unitate edo puntu zehatzetan, dela...

ARRISKUAK IDENTIFIKATZEA ARRISKUAK EZABATZEA ARRISKUAK EBALUATZEA KONTROLATU BEHARREKO ARRISKUAK LEHENESTEA PROGRAMAZIOA NEURRIAK APLIKATZEA ERAGINKORTASUNA EBALUATZEA

Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua
Landaben industrialdea, E Kalea . 31012 Iruña . Telefonoa: 848 42 34 40 . ssl.ispln@navarra.es . Lege abisua