ARRISKU BIOLOGIKOAK

ARRISKU PSIKOSOZIALAK

LANEKO ARRISKUen kudeaketarako etengabeko zikloa / ARRISKU PSIKOSOZIALAK

5. Programazioa

(Araudian Plangintza deiturikoa)

sample-image Programazioa proiektu bat egiteko beharrezkoak diren ekintzen ideazio eta ordenazioa da. Horretarako beharrezkoa da helburuak ezartzea, haiek lortzeko neurriak zehaztea, ekintza horiek burutzeko arduradunak izendatzea, epeak ezartzea eta beharrezko baliabideez hornitzea.

Helburuak

Zehatzak, operatiboak eta egingarriak izan behar dute. 

Adierazle eta helburuen adibideak.

Estresaturik daudela dioten langileen % 25 murriztea, urtean aparteko orduak % 10 murriztea, ikertzen diren eraso-kasuen ikerketa bikoiztea...

 

Neurriak

Kasu bakoitzerako askotariko soluzio zehatzak bilatzea.

• Prebentzio-neurriak jatorrian lehenestea. Esaterako, enpleguaren desegonkortasunari ekitea, parte hartzeko politika proaktiboak ezartzea, begikotasuna, konfiantza eta tratu ona praktikatzea.
• Neurri kolektiboak lehenestea, eta langile bakoitzari bakarka bideraturiko ekintzekin osatzea.
  - Lana programatzea.
  - Lan karga handiagoko une edo garaietan zenbait lanpostutan langile gehiago jartzea.
  - Laneko gaueko txandarik behar bada, haietan sartzea aukeran uztea 50 urtetik gorakoei.

 

  - Langileei aski autonomia ematea haien egitekoak antolatu behar direnean.
- Egiteko monotonoak ahalik eta gehien murriztea: lanpostuen txandaketa, egitekoen dibertsifikazioa, etab.
- Arrisku psikosozialen esposiziopean dauden langileen osasuna berariaz zaintzeko protokoloak ezartzea.

Arduradunak

Arduradunak zehaztuko dira programatutako neurriak burutzeko eta haiek betetzen direnetz jarraitzeko.
Adibidez:

Zuzendaritza:
pertsonen arteko tratu onerako zuzendaritzak konpromisoa hartu, onartu eta hedatzea, aniztasunaren integrazio-programak ezartzea, etab.
Langileak:
lan-kargari lotutako arrisku psikosozialak kontuan izatea plantillako langileen bolumena ezarri behar denean. Promozio ekitatiborako prozedura ezartzea. Laneko indarkeria-kasuetarako ikerketa batzordeak ezartzea. Arrisku psikosozialen eta prebentzio-neurrien eta abarren gaineko edukien prestakuntza / informazio orokorreko programan txertatzea.
Arduradunak:

langileei laguntza ematea lanean. Unitateetako arduradunei prestakuntza ematea, tratu ona aplikatu eta heda dezaten, eta haien erabakietan justizia- eta partaidetza-irizpideak txerta ditzaten.

Langileak:
zurrumurruen hedapenik ez onartzea, estigmatizazioak baztertzea, aniztasunaren integrazioa, elkartasuna praktikatzea, lana egiteko elkarri laguntzea, etab.

 

Egutegia

Neurriak (prestakuntza, parte-hartzerako bilerak, iradokizun-postontzia...) burutzeko epeak ezartzea.

Gai horiek lantzeko denbora ezartzea asteko lanaldian.

Baliabideak

Prestakuntzarako, langile gehiago kontratatzeko, promozio-planetarako... baliabide ekonomiko gehiago aurreikustea.

ARRISKUAK IDENTIFIKATZEA ARRISKUAK EZABATZEA ARRISKUAK EBALUATZEA KONTROLATU BEHARREKO ARRISKUAK LEHENESTEA PROGRAMAZIOA NEURRIAK APLIKATZEA ERAGINKORTASUNA EBALUATZEA

Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua
Landaben industrialdea, E Kalea . 31012 Iruña . Telefonoa: 848 42 34 40 . ssl.ispln@navarra.es . Lege abisua