ARRISKU BIOLOGIKOAK

ARRISKU PSIKOSOZIALAK

LANEKO ARRISKUen kudeaketarako etengabeko zikloa / ARRISKU PSIKOSOZIALAK

1. Arriskuak identifikatzea

sample-image Berriki arte arrisku horiek berritzat edo emergentetzat hartu izan dira. Gaur egun ia lan-jarduera gehienetan daude arriskuak, eta lan-harreman berriek iragartzen digute gero eta gehiago izanen direla. Arrisku horiek saihesteko aurreikusi eta identifikatzea: horixe da enpresen gaur egungo beharra, askotariko kalteak eta haiekin lotutako kostuak saihestu nahi badira.

Peril psikosozialak hautemateko, informazioa hemendik hartuko dugu:

Dokumentazioan

Enpresaren datu orokorrak: organigrama, ordutegi-sistema, soldatak, gora jotzeko prozedura, etab. 

Plantillako langileen ezaugarriak: sexua, adina, antzinatasuna enpresan eta lanpostuan, etab. 

Lanpostuen definizioa eta deskribapen xehakatuak, egiten diren benetako lan eta egitekoak erakusten dituztenak, eskuragarri dauden baliabideak, etab. 

Langileak kudeatzeko datuak eskura izatea: absentismoa, langileen txandaketa, postuz aldatzeko eskaerak, zehapenak, etab.

Enpresa batzordearen, segurtasun eta osasun batzordearen, prebentzio zerbitzuaren eta abarren aktak eta txostenak.

Arrisku psikosozialen ebaluazioa ez diren bestelako azterlanen emaitzak, enpresan daudenenak: plantillakoen gogobetetzea, lan giroarena...

Arrisku psikosozialen ataria

Behaketa

Behaketa-metodoa tresna mugatua da gai psikosozialean, arriskua langile bakoitzak desberdin hautematen baitu.

Kontsulta

Bileren bitartez langile guztiei kontsulta egitea talde homogeneoekin, lan-kargen gaineko galdera-zerrendekin, parte hartzeko prozedurak, autonomia-maila, burutzekin eta lankideekin balizko harreman-arazoak... Egiaztapen-zerrendak erabil daitezke, hala nola LNErena (2013)

Osasuna zaintzea

Osasunaren zainketaren emaitzak kontuan hartzea; maizko bajak eta/edo baja luzeak zenbait postutan, erasoengatiko istripuak, osasun mentaleko galde-sorten emaitzak (GHQ), hipertentsio arteriala, jokabide ez-osasuntsuen maiztasuna edo kasuak...

Video. ¿Qué es la vigilancia de la salud en el trabajo?

ARRISKUAK IDENTIFIKATZEA ARRISKUAK EZABATZEA ARRISKUAK EBALUATZEA KONTROLATU BEHARREKO ARRISKUAK LEHENESTEA PROGRAMAZIOA NEURRIAK APLIKATZEA ERAGINKORTASUNA EBALUATZEA

Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua
Landaben industrialdea, E Kalea . 31012 Iruña . Telefonoa: 848 42 34 40 . ssl.ispln@navarra.es . Lege abisua