ARRISKU BIOLOGIKOAK

ARRISKU BIOLOGIKOAK

LANEKO ARRISKUen kudeaketarako etengabeko zikloa / ARRISKU BIOLOGIKOAK

3. Arriskuaren ebaluazioa

sample-image Arriskuak ebaluatzea prozesu bat da, haren zenbaterainokoa zenbatestera bideratua. Horretarako, beharrezkoa den informazioa eskuratu beharko da prebentzio-neurriak hartzearen gainean eta, hala bada, hartu beharreko neurri motaren gainean erabaki egokia hartzeko moduan egoteko(1).

Berariazko metodoak erabili behar dira:

• Metodo kualitatiboak:
  - 833 POT Ebaluazio sinplifikatua.
• Metodo kuantitatiboak:
  - 664/1997 EDaren gida teknikoaren 4. eranskina.
  - UNE-EN 13098:2001 araua.
  - UNE-EN 14031:2003.
  - UNE-EN 14583:2005.
  - 608 POT Neurrien plangintza.
  - 609 POT Laginketa-ekipoak I.
  - 610 POT Laginketa-ekipoak II.
  - 611 POT Laginen azterketa.

Arriskuen ebaluazioan sartuko da:

• Eragile biologikoen zerrendak.
  - Eragile biologikoen izaera.
- Zein multzotakoa den.
- Har daitezkeen eritasunak.
- Izan daitezkeen ondorioak: alergikoak/toxikoak.
• Infekzio-katea (DATABIO):
  - Biltegia: ingurune fisikoa.
- Esposizioa: nola igarotzen den ingurumenera.
- Sarbidea.
- Langilea: ondorioen larritasuna, eragilearen patogenizitatearen, dosiaren eta banakoaren sentikortasunaren arabera.

• Nahi gabeko esposizioak.
• Aldizkako jarduerak (mantentze-lanak, konponketak...).
• Babes-maila handiagoa behar duten egoerak (bereziki sentiberak diren langileak, haurdunak eta edoskitze naturala egiten dutenak, eta adingabeak).

Gogoratu!!

Ebaluazioa egiteko, kontuan izanen da plantillako langileengandik eta laneko arriskuen prebentzioko ordezkariengandik hartutako informazioa.
Metodo binarioaren bidez egindako ebaluazio orokorra ez da nahikoa.

(1) 39/1997 EDaren 3.1 art. Hitzez hitzekoa ez den aipamena itzuli

ARRISKUAK IDENTIFIKATZEA ARRISKUAK EZABATZEA ARRISKUAK EBALUATZEA KONTROLATU BEHARREKO ARRISKUAK LEHENESTEA PROGRAMAZIOA NEURRIAK APLIKATZEA ERAGINKORTASUNA EBALUATZEA

Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua
Landaben industrialdea, E Kalea . 31012 Iruña . Telefonoa: 848 42 34 40 . ssl.ispln@navarra.es . Lege abisua