ARRISKU BIOLOGIKOAK

ARRISKU BIOLOGIKOAK

LANEKO ARRISKUen kudeaketarako etengabeko zikloa / ARRISKU BIOLOGIKOAK

4. Arriskuak lehenestea(2)

sample-image

Arriskuak lehenetsiko dira aldagai hauek kontuan izanez:
• Arrisku maila (balizko kaltearen larritasuna barne)
• Esposiziopeko langileen kopurua.
Lehentasunak ezartzerakoan, ezin da ahaztu kontuan izan behar direla atal honetan sartutako arrisku biologikoak eta, horiez gainera, arrisku guztiak (baita segurtasunekoak, fisikoak, kimikoak, ergonomikoak eta psikosozialak ere).
(2) Lehenespena arriskuen magnitudearen eta esposiziopeko langileen kopuruaren araberakoa izanen da (PZEren 8. art.) itzuli

ARRISKUAK IDENTIFIKATZEA ARRISKUAK EZABATZEA ARRISKUAK EBALUATZEA KONTROLATU BEHARREKO ARRISKUAK LEHENESTEA PROGRAMAZIOA NEURRIAK APLIKATZEA ERAGINKORTASUNA EBALUATZEA

Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua
Landaben industrialdea, E Kalea . 31012 Iruña . Telefonoa: 848 42 34 40 . ssl.ispln@navarra.es . Lege abisua