ALDERDI OROKORRAK

ALDERDI OROKORRAK

LANEKO ARRISKUen kudeaketarako etengabeko zikloa / ALDERDI OROKORRAK

3. Arriskuaren ebaluazioa

sample-image Laneko arriskuak ebaluatzea hain zenbaterainokoa zenbatestera bideratutako prozesu bat da. Horretarako, beharrezkoa den informazioa eskuratu beharko da prebentzio-neurriak hartzearen gainean eta, hala bada, hartu beharreko neurri motaren gainean erabaki egokia hartzeko moduan egoteko(9).

Arriskuen ebaluazioa prozesu dinamikoa izanen da.

Haren emaitzaren gainean konfiantza ematen duen ebaluazio-prozedura erabiliko da (horren barnean sartuko dira beharrezkotzat jotako neurketak, azterketak edo saiakerak).

Aplikatzeko moduko berariazko araudirik balego, ebaluazio-prozedura ebaluazioan ezarritako baldintza zehatzei egokitu beharko litzaieke.

Hori izan ezean, beste metodo edo irizpide batzuez baliatu beharko dugu, esaterako, honako hauez: UNE arauak, GSLINeko, Silikosiaren Institutu Nazionaleko edo Osasun eta Kontsumo Ministerioaren gidak, hala nola autonomia-erkidegoetan eskudunak diren erakundeenak; nazioarteko arauak. Horiek izan ezean, gai honetan izen handia duten beste entitate batzuen gidak, etab.

Adibide moduan ebaluazioko metodo orokor batzuk eskura daude…
OiRA (ETEak)
Preven10

Zikloetan, web orri honen arrisku-motaren arabera, berariazko araudiari egindako erreferentziak daude eta arrisku bakoitzaren ebaluazio-prozedura arriskuaren egoera zehatzei egokitu beharko zaie.

Gogoratu!!

Ebaluazio-prozedurak plantillako langileekin edo haien ordezkariekin adostu beharko dira.

(9) 39/1997 EDaren 3.1 artikuluan. Hitzez hitzekoa ez den aipamena. itzuli

ARRISKUAK IDENTIFIKATZEA ARRISKUAK EZABATZEA ARRISKUAK EBALUATZEA KONTROLATU BEHARREKO ARRISKUAK LEHENESTEA PROGRAMAZIOA NEURRIAK APLIKATZEA ERAGINKORTASUNA EBALUATZEA

Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua
Landaben industrialdea, E Kalea . 31012 Iruña . Telefonoa: 848 42 34 40 . ssl.ispln@navarra.es . Lege abisua