ARRISKU KIMIKOAK

ARRISKU KIMIKOAK

LANEKO ARRISKUen kudeaketarako etengabeko zikloa / ARRISKU KIMIKOAK

1. Arriskuak identifikatzea

sample-image Agente kimikoak lanean presente daude. Hala ere, maiz oharkabean pasatzen zaizkigu (ikusmena, usaimena, etab.). Beraz, informazioa biltzea oso garrantzitsua da.

Haiek identifikatzeko argibideak honela lor daitezke:

Dokumentazioa

• Erabilitako substantzia eta produktuen segurtasun-datuen fitxak (SDF) biltzea (fitxa horiek nahitatez eman behar dizkio hornitzaileak enpresari).

• Produktuak ez badu SDFrik (ez dio Europako REACH erregelamenduak eragiten), bilatu beste iturri batzuetan:
  - Prebentzioaren gaineko ohar teknikoak (POT)
  - Esposizio profesionalaren mugen dokumentua (EPM)
  - Segurtasun kimikorako nazioarteko fitxak (SKNF)
  - GSLINaren Arrisku Kimikorako ataria
  - Lanaren Nazioarteko Erakundearen (LNE) entziklopedia
  - Eritasun profesionalen koadroa, etab.
• Lehengaiez gainera, aztertu beharko dugu prozesua eta horretan sor daitezkeen tarteko produktuak edo azpiproduktuak (plastikoen andeatzea sor dezaketen prozesu termikoak, soldadura-prozesuak, etab.).

• Laneko ekipoaren kokapenaren gaineko jarraibideen eta datuen eskuliburua; ekipo horretan arriskua dago gasen, lurrunen edo likidoen jarioa izateko edo hautsa igortzeko. Hartzeko edo erauzteko gailu egokiak izan beharko ditu.

Behaketa

Gorago aipatutako dokumentazioa berrikusteaz eta teknikoki kontsultatzeaz gainera, egiteko-motak in situ behatu beharko dira; egitekoak bereziak nola aldizkakoak izan daitezke.

Kontsulta

Langileengandik informazioa biltzea: aldizkako jarduerak, esposizio kimikoaren gaineko iritziak, erauzte-ekipoen funtzionamendua, NBE-en egokitzapena, etab.

Osasuna zaintzea

Osasunaren zainketaren emaitza kolektiboak. Horrekin jakin daiteke eragile kimikoen eta atmosfera kutsatuen balizko esposiziopean egoteagatik izan daitezkeen kalteak (arnasketakoak, larruazalekoak, begietakoak, toxikoak...) zein diren.

Video. ¿Qué es la vigilancia de la salud en el trabajo?

ARRISKUAK IDENTIFIKATZEA ARRISKUAK EZABATZEA ARRISKUAK EBALUATZEA KONTROLATU BEHARREKO ARRISKUAK LEHENESTEA PROGRAMAZIOA NEURRIAK APLIKATZEA ERAGINKORTASUNA EBALUATZEA

Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua
Landaben industrialdea, E Kalea . 31012 Iruña . Telefonoa: 848 42 34 40 . ssl.ispln@navarra.es . Lege abisua