ARRISKU KIMIKOAK

ARRISKU KIMIKOAK

LANEKO ARRISKUen kudeaketarako etengabeko zikloa / ARRISKU KIMIKOAK

4. Arriskuak lehenestea(2)

sample-image Zenbait metodo kualitatibo tresna azkar bat dira beste substantzia batzuei baino lehenago lehentasuna emateko ekintza berehalakoagoa beharko duten substantziei (substantzia horiek xehekiago ebaluatu beharko dira).

Arriskuak lehenetsiko dira aldagai hauek kontuan izanez:

• Esposizio-maila (esposiziopeko denboraren aldagaia barne) edo arrisku-maila (zenbait metodo kualitatiboren arrisku-maila zenbait aldagairen araberakoa izan ohi da; aldagaiak arriskugarritasuna, lurrunkortasuna, erabilitako kopurua, maiztasuna, etab. dira.
• Esposiziopeko langileen kopurua.
• Kaltearen larritasuna (aldagai moduan sartu ez bada).
Lehentasunak ezartzerakoan, ezin da ahaztu kontuan izan behar direla atal honetan sartutako arrisku kimikoak eta, horiez gainera, arrisku guztiak (baita segurtasunekoak, fisikoak, biologikoak, ergonomikoak eta psikosozialak ere).
(2) Lehenespena arriskuen magnitudearen eta esposiziopeko langileen kopuruaren araberakoa izanen da (PZEren 8. art.) itzuli

ARRISKUAK IDENTIFIKATZEA ARRISKUAK EZABATZEA ARRISKUAK EBALUATZEA KONTROLATU BEHARREKO ARRISKUAK LEHENESTEA PROGRAMAZIOA NEURRIAK APLIKATZEA ERAGINKORTASUNA EBALUATZEA

Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua
Landaben industrialdea, E Kalea . 31012 Iruña . Telefonoa: 848 42 34 40 . ssl.ispln@navarra.es . Lege abisua