ARRISKU KIMIKOAK

ARRISKU KIMIKOAK

LANEKO ARRISKUen kudeaketarako etengabeko zikloa / ARRISKU KIMIKOAK

3. Arriskuaren ebaluazioa

sample-image Arriskuak ebaluatzea prozesu bat da, haren zenbaterainokoa zenbatestera bideratua. Horretarako, beharrezkoa den informazioa eskuratu beharko da prebentzio-neurriak hartzearen gainean eta, hala bada, hartu beharreko neurri motaren gainean erabaki egokia hartzeko moduan egoteko(1).

Berariazko metodoak erabili behar dira:

• Metodo kualitatiboak: COSHH Essentials 872 POT, 935 POT eta 936 POT), INRS 937 POT) eta beste batzuk.
• Metodo kuantitatiboak: laginak hartzeko eta analisiak egiteko metodoak (INSSBT), 374/2001 EDaren gida teknikoaren 4. eranskina eta UNE-EN 689 araua.

Arriskuen ebaluazioan sartuko da:

• Erabilitako produktuen SDFak.
• Nahi gabeko esposizioak.
• Gutxienez, arnasbideetakoak eta esposiziopeko larruazalekoak.
• Aldizkako jarduerak (mantentze-lanak, konponketak...).
• Eragile bat baino gehiago badago, haien efektu konbinatua.
• Babes-maila handiagoa behar duten egoerak (bereziki sentiberak diren langileak, haurdunak eta edoskitze naturalean daudenak, eta adingabeak).

Gogoratu!!

Ebaluazioa egiteko, kontuan izanen da plantillako langileengandik eta laneko arriskuen prebentzioko ordezkariengandik hartutako informazioa.
Metodo binarioaren bidez egindako ebaluazio orokorra ez da nahikoa.

(1) 39/1997 EDaren 3.1 art.. Hitzez hitzekoa ez den aipamena itzuli

ARRISKUAK IDENTIFIKATZEA ARRISKUAK EZABATZEA ARRISKUAK EBALUATZEA KONTROLATU BEHARREKO ARRISKUAK LEHENESTEA PROGRAMAZIOA NEURRIAK APLIKATZEA ERAGINKORTASUNA EBALUATZEA

Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua
Landaben industrialdea, E Kalea . 31012 Iruña . Telefonoa: 848 42 34 40 . ssl.ispln@navarra.es . Lege abisua