ARRISKU KIMIKOAK

ARRISKU KIMIKOAK

LANEKO ARRISKUen kudeaketarako etengabeko zikloa / ARRISKU KIMIKOAK

2. Arriskuak ezabatzea

sample-image Ebaluatu baino lehenago ahalegindu behar da aurretik identifikatutako perilak ezabatzen edo arriskuak ahalik eta gehien murrizteko prebentzio-neurriak gauzatzen, izan ere arrisku horiek dira benetako helburuak. Ahaleginduko gara harago joaten eta peril berririk ez sortzen eta, orobat, nahi gabeko ondorioei aurrea hartu eta haiek murrizten.

• Produktu arriskutsuak hain arriskutsuak ez diren edo arrisku-maila txikiagokoez ordezkatzea.
- www.subsportplus.eu
- 673 POT eta 712 POT, 374/2001 EDaren gida teknikoaren 2. eranskina.

Kantzerigenoen, mutagenoen eta ugalketarako toxikoen eta sentsibilizatzaileen kasuan (CMRSen), haiek ordezkatzea teknikoki ezinezkoa dela egiaztatzea (665/1997 EDaren 4. art.).
• Substantziak, nahasketak eta ekipoak erosterakoan, prestazioen antzera, segurtasun-irizpideak ezarri behar dira (gas toxikoen edo hain toxikoak ez diren produktuen jarioaren aurrean babesik handiena duen ekipoa). Ekipoek gasen, lurrunen, likidoen eta hautsaren jarioaren aurrean haiek hartzeko eta erauzteko egokiak diren gailuak izan beharko dituzte (1215 ED, 1. eranskina, 1.5 atala). Ahal dela ez da kantzerigenorik eta mutagenikorik erosiko eta haien ordez hain toxikoa ez den eragileren bat bilatuko da.

• Laneko postua diseinatzea minimizatuz eragile kimikoekiko esposizioarekin lotutako arriskuak (adibidez, makinak kontrolatzeko postuak, ekipoa kontrolatzeko moduan bereiziak eta itxiak eta, aldi berean, pertsona arrisku kimikoaren aurrean ahalik eta isolatuena egoteko modukoan...).
• Prebentziorako berariazko neurriak, hala nola itxiturak ezartzea, erauzketa lokalizatua, lanaren antolaketa, etab.
• Instalazioen eta ekipoen eta erauzketakoen eta beste batzuen prebentziorako aldian aldiko mantentze-lana.

ARRISKUAK IDENTIFIKATZEA ARRISKUAK EZABATZEA ARRISKUAK EBALUATZEA KONTROLATU BEHARREKO ARRISKUAK LEHENESTEA PROGRAMAZIOA NEURRIAK APLIKATZEA ERAGINKORTASUNA EBALUATZEA

Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua
Landaben industrialdea, E Kalea . 31012 Iruña . Telefonoa: 848 42 34 40 . ssl.ispln@navarra.es . Lege abisua