ARRISKU ERGONOMIKOAK

SEGURTASUN-ARRISKUAK

LANEKO ARRISKUen kudeaketarako etengabeko zikloa / SEGURTASUN-ARRISKUAK

2. Arriskuak ezabatzea

sample-image Ebaluatu baino lehenago ahalegindu behar da aurretik identifikatutako perilak ezabatzen edo arriskuak ahalik eta gehien murrizteko prebentzio-neurriak gauzatzen, izan ere arrisku horiek dira benetako helburuak. Ahaleginduko gara harago joaten eta peril berririk ez sortzen eta, orobat, nahi gabeko ondorioei aurrea hartu eta haiek murrizten.

Perilak daudenean, berariazko neurriak hartu behar dira:

• Dauden hutsuneak elementu erresistenteekin betetzea
• Kableatua berriz antolatzea pasaguneetan egon ez dadin
• Apalak zoruari edo paramentu bertikalari txarrantxatzea, iraul ez daitezen
• Garbiketa lurzorutik egitea kider luzagarriko ekipoak edo luzagailuak erabiliz, esku-eskaileren erabilera saihesteko.
• Prozesuaren automatizazioa.
• Atmosfera lehergarriak sor ditzaketen eragile kimikoen ordez lehergarriak ez diren beste batzuk erabiltzea.

Aurrea ere har dezakegu etorkizunean perilak saihesteko. Esaterako:

• Laneko segurtasunarekin zerikusia duten arriskuak ezabatzen dituen edo minimizatzen dituen diseinua egitea lantokietan (adibidez, oinezkoendako bideez bereizitako ibilgailuendako zirkulazio-bideak, fosoak ezabatzea, nabearen estalkian pasaguneak egitea klimatizazio-sistemetara iristeko, etab.).
• Ekipoak instalatzea, ez erortzeko, iraultzeko edo modu inkontrolatuan lekuz ez aldatzeko moduan (1215/1997 GT).
• Lan eremuak sortu eta prestatzea, halako arriskuekiko esposiziopean dauden postuak isolatzeko edo haietan sartzea mugatzeko. Erosketa prozeduran, dela ekipoak, dela eragile kimikoak eskuratzeko, horien segurtasun-baldintzen gaineko informazioa kontuan izan beharko da. Eragile kimikoa hautatzeko, seguruena bilatuko da (aztertu lehergarritasuna / sua / korrosibotasuna alderdiak). Ekipo bat erosten den aldi oro, egiaztatuko dugu 1215/1997 EDaren I. eranskinean ezarritako baldintzak betetzen dituela.
• Ahal bada, haren diseinuan ere parte hartuko dugu, hau da, aktiboki parte hartuko dugu ekipoaren ezaugarriak definitzean, beharrei eta eskakizunei, baita segurtasunekoei, ahalik eta gehien egokitzeko. 1995. urteaz geroztik fabrikatutako edo zerbitzuan jarritako ekipoa bada, adostasun-adierazpena eta jarraibide-eskuliburua izan beharko ditu helburuko hizkuntza ofizialean. Ekipoak alokatzen direnean, enpresaburuen ardura izanen da ekipoak 1215/1997 EDan ezarritakoa betetzea. Makina bat erosteko gida (LSHIN). Adibidez: goi-karga izan beharrean behe-karga duten kamioiak eskuratzea, bibrazio-sistema duten siloak eskuratzea barnean sartu beharrik ez izateko, etab.
Bide-segurtasuneko plana prestatu eta ezartzea (joan-etorriak aztertzea eta haien ordez beste tresna batzuk erabiltzea, hala nola telelana, bideo-hitzaldiak, ibilbideen planifikazioa eta optimizazioa, sartzeko eta irteteko orduak malgutzea, etab.
• Instalazioen eta ekipoen prebentziorako aldizkako mantentze-lanak egitea.

ARRISKUAK IDENTIFIKATZEA ARRISKUAK EZABATZEA ARRISKUAK EBALUATZEA KONTROLATU BEHARREKO ARRISKUAK LEHENESTEA PROGRAMAZIOA NEURRIAK APLIKATZEA ERAGINKORTASUNA EBALUATZEA

Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua
Landaben industrialdea, E Kalea . 31012 Iruña . Telefonoa: 848 42 34 40 . ssl.ispln@navarra.es . Lege abisua