ARRISKU ERGONOMIKOAK

SEGURTASUN-ARRISKUAK

LANEKO ARRISKUen kudeaketarako etengabeko zikloa / SEGURTASUN-ARRISKUAK

4. Arriskuak lehenestea

sample-image

Arriskuak lehenetsiko dira aldagai hauek kontuan izanez:

• arrisku-maila (balizko kaltearen larritasuna barne)
• esposiziopean daudenen ehunekoa
Metodo binariora jo dezakegu, arriskuak lehenesteko. Metodo binarioa aplikatzean, teknikariek erdietsitako emaitzak ponderatuko dira langile horiek aipatutako emaitzen gainean egindako kontsiderazioen arabera.
Arriskuak lehenestean, ez ahaztu ez ditugula soilik kontuan izan behar atal honetan sartutako laneko segurtasunaren arloko arriskuak; arrisku fisikoak, kimikoak, biologikoak, ergonomikoak eta psikosozialak ere kontuan izan behar dira.

ARRISKUAK IDENTIFIKATZEA ARRISKUAK EZABATZEA ARRISKUAK EBALUATZEA KONTROLATU BEHARREKO ARRISKUAK LEHENESTEA PROGRAMAZIOA NEURRIAK APLIKATZEA ERAGINKORTASUNA EBALUATZEA

Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua
Landaben industrialdea, E Kalea . 31012 Iruña . Telefonoa: 848 42 34 40 . ssl.ispln@navarra.es . Lege abisua