ARRISKU ERGONOMIKOAK

SEGURTASUN-ARRISKUAK

LANEKO ARRISKUen kudeaketarako etengabeko zikloa / SEGURTASUN-ARRISKUAK

3. Arriskuaren ebaluazioa

sample-image Arriskuak ebaluatzea prozesu bat da, haren zenbaterainokoa zenbatestera bideratua. Horretarako, beharrezkoa den informazioa eskuratu beharko da prebentzio-neurriak hartzearen gainean eta, hala bada, hartu beharreko neurri motaren gainean erabaki egokia hartzeko moduan egoteko(1).

Arriskua berekin dakarten egoera materialak eta egoera operatiboak ebaluatuko dira. Arrisku bereziko lanak ebaluatu beharko dira haietan (balizko neurri teknikoak ez dira aski) eta horiek aplikatu ondoren geratzen den arriskua garrantzitsua da (adib., garaierako lanak, espazio konfinatuak, etab.). Betiere, ebaluazioa 39/1997 EDaren 5. artikuluan ezarritakoari egokitu beharko zaio.

Aplikatzeko moduko berariazko araudirik bada, ebaluazio-prozedura araudian(2)ezarritako laneko baldintzei egokitu beharko zaie.

Tradizioz, segurtasun arloan arriskuak ebaluatzeko metodoari arriskuaren zenbaterainokoaren zenbatespen binarioa deitu zaio (kalteen probabilitatea eta ondorioen larritasuna).
Adibideak:

Arriskuetarako, oro har, kontuan izatekoak dira:

• 330 POT: Istripu-arriskuak ebaluatzeko sistema sinplifikatua
GSLINeko lan-baldintzak ebaluatzeko metodologia praktikoa ETE-etan
Lan-arriskuak identifikatu eta ebaluatzeko Kataluniako Generalitatearen eskuliburua
Gaztela eta Leongo Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen laneko arriskuak ebaluatzeko gida

Berariazko arriskuetarako laneko segurtasunaren arloan:

599 POT: Sute-arriskuaren ebaluazioa. GSLINen irizpideak. Zenbait metodo azaltzen ditu.
100 POT: Sute-arriskua ebaluatzea. Gustav Purten metodoa.
876 POT: Atmosfera lehergarrietatik etorritako berariazko arriskuen ebaluazioa (ATLE).

Bide-segurtasuneko arriskuetarako (ikus GSLINen bide-segurtasuna).
Planetako batzuetan ebaluazio-metodologiak sartu dira:

Enpresako bide-segurtasunaren ereduzko plana. Trafiko Zuzendaritza Nagusia (2. etapa. Arriskuaren ebaluazioa)

Zenbait kasutan, badira baloraziorako berariazko metodoak. Ebaluazio horiek egiteko gehienetan adituak beharko dira.

Laneko ekipoak
UNE-EN ISO 12100:2012 Makinen segurtasuna. Diseinurako printzipio orokorrak. Arriskuaren ebaluazioa eta arriskuaren murriztapena

Suteak
Industria-establezimenduetako berezko arrisku-mailaren kalkulagailua

(1) 39/1997 EDaren 3.1 art. Prebentziorako zerbitzuen erregelamendua (Hitzez hitzekoa ez den aipamena). itzuli
(2) Betetze-mailak zehazten diren araudiko zerrenda ez-osoa aplikagarri den berariazko araudiarekin batera: 486/1997 ED, 485/1997 ED, 2267/2004 ED, 314/2006 ED, 513/2017 ED, 681/2003 ED, 614/2001 ED, 2085/1994 ED, 1027/2007 ED, 38/2011 ED, 842/2002 ED, 656/2017 ED, 1215/1997 ED, 773/1997 ED, etab. itzuli

ARRISKUAK IDENTIFIKATZEA ARRISKUAK EZABATZEA ARRISKUAK EBALUATZEA KONTROLATU BEHARREKO ARRISKUAK LEHENESTEA PROGRAMAZIOA NEURRIAK APLIKATZEA ERAGINKORTASUNA EBALUATZEA

Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua
Landaben industrialdea, E Kalea . 31012 Iruña . Telefonoa: 848 42 34 40 . ssl.ispln@navarra.es . Lege abisua