ARRISKU ERGONOMIKOAK

SEGURTASUN-ARRISKUAK

LANEKO ARRISKUen kudeaketarako etengabeko zikloa / SEGURTASUN-ARRISKUAK

7. Programazioaren edo planifikazioaren eraginkortasuna ebaluatzea

sample-image

• Programatutako ekintzen eraginkortasuna nola ebaluatu behar den enpresak zehaztuko du (adierazleak).
• Urtean behin gutxienez, enpresak jardueraren adierazleak (prozesukoak, emaitzarenak eta jarduerarenak) helburuetan eta xedeetan ezarritakoarekin alderatuko ditu.

• Aurreikusitako helburuak lortu badira, arrisku horien gaineko helburu anbiziotsuagoak ezar daitezke edo, bestela, identifikatutako arriskuen gainean eragin.

ARRISKUAK IDENTIFIKATZEA ARRISKUAK EZABATZEA ARRISKUAK EBALUATZEA KONTROLATU BEHARREKO ARRISKUAK LEHENESTEA PROGRAMAZIOA NEURRIAK APLIKATZEA ERAGINKORTASUNA EBALUATZEA

Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua
Landaben industrialdea, E Kalea . 31012 Iruña . Telefonoa: 848 42 34 40 . ssl.ispln@navarra.es . Lege abisua